Connections
Lawson Park, Grizedale Arts, Coniston (UK)
projects & works
Culture Soil Drillings
International Village Shop

shows & archive
Residency Grizedale Arts

related links
Grizedale Arts
International Village Shop
Frieze

 
Lawson Park, Grizedale Arts, Coniston (UK)   (ENG / NL)
rebuilding the Honesty Stall and introducing myvillages.org to the public during the opening. The Honesty Stall and the opening were used as the film set for new Village Produce Films.
2009, 90 Days Artist in Residence at Lawson Park

In 2009 Wapke Feenstra was invited to be the first artist-in-residence at Lawson Parks, the new Grizedale Arts in the English Lake District. Grizedale Arts is situated in a historical rural farmhouse which has been revitalised by Adam Sutherland, artist and artistic director of the project. Feenstra had been a guest here in 2007 and was happy to help with the preparations for the opening now that the land was generating produce.
Her starting point was her astonishment at the fact that, despite the unsuitability of the soil and the limited clientele of a few tourists, people were still growing agricultural products. In consultation with Grizedale Arts she decided to revamp the dilapidated former vegetable stall, the Honesty Stall, and restore it as a shop. It had now been up and running for two years and what was particularly unique was that the customers decided for themselves what to pay for the vegetables. The revamped and extended “Lawson Park Honesty Stall” was launched during the grand opening of the art centre in the presence of a large audience of art professionals from London. It proved a huge economic success, even though an `honesty price` was paid for the products, which came from many different rural areas (International Village Shop). In plain terms: you pay what you think the product is worth. People had to think about how much value should be ascribed to these `honest` village products and about the value and function of the countryside for the city-dweller. Most of the visitors were English art lovers. Afterwards, the stall stayed open for any passing tourist. The system of self-pricing then became even more anonymous and, in October, when the books were balanced, it turned out that the stall had made a loss.
During her three-month stay Feenstra made a large table as part of the lay-out of the main building. On the simple multiplex table top she painted a pattern that followed the nerve structure in the wood. This table is used for discussions, meetings and small presentations as well as communal meals.
And as for the poor soil… Feenstra’s astonishment reached new heights after taking a sample from the land of the most successful local farmer, John Atkinson: she hit rock after 15 centimetres of drilling.

(Made possible by a grant of the FondsBKVB, Amsterdam).


NL
Het herbouwen van de Honesty Stall en introductie myvillages.org aan het openingspubliek. Honesty Stall en opening zijn als filmset gebruikt voor nieuwe Village Produce Films.
In 2009 werd Wapke Feenstra als eerste artist in residence uitgenodigd op Lawson Parks, het nieuwe Grizedale Arts in het Engelse Lake District. Grizedale Arts is gehuisvest op het platteland in een historische boerderij, die door Adam Sutherland kunstenaar en artistiek leider van het project, nieuw leven werd ingeblazen. Wapke was eerder in 2007 op deze locatie te gast geweest en was, nu er productie van het land komt, graag van dienst bij de voorbereidingen voor de opening.
Feenstra`s uitgangspunt was haar verbazing over het feit dat er in dit gebied met ongeschikte grond en een beperkte klandizie van wat toeristen toch nog aan agrarische productie werd gedaan. In samenspraak met Grizedale Arts besloot zij een onderkomen groentestal, de Honesty Stall, op te knappen en opnieuw geschikt te maken als winkeltje. Het had al twee jaar gewerkt en speciaal was, dat men hier zelf mocht weten wat voor de groente betaald werd. Tijdens de grote opening van het kunstcentrum met veel kunstpubliek uit London ging ook het uitgebreide en gerenoveerde winkeltje “The Lawson Park Honesty Stall” open. Het bleek een groot economisch succes, niettegenstaande dat voor de producten, ook die uit allerlei andere rurale gebieden (International Village Shop), een `honesty prijs` mocht worden betaald. Anders gezegd: betaal ervoor wat je het waard vindt. Met dit laatste wordt het publiek aan het denken gezet welke waarde het toekent aan dit soort `eerlijke` dorpse produkten en aan de waarde en functie van het platteland voor de stedeling - de bezoekers waren immers vooral Engelse kunstkenners. Na de opening bleef de Stall open voor elke voorbijtrekkende toerist, het systeem van zelf weten wat je betaalt wordt dan nog anoniemer. In oktober werd de balans opgemaakt en bleek dat er verlies was gedraaid.
Feenstra droeg tijdens haar drie-maandelijkse verblijf tevens bij aan de inrichting van het hoofdgebouw door er een grote eettafel voor te vervaardigen. Het eenvoudige multiplex tafelblad werd door haar beschilderd met een patroon dat de houtnerfstructuur volgt. Deze tafel wordt gebruikt voor zowel discussies, ontmoetingen, kleine presentaties als voor het gebruik van gezamenlijke maaltijden.
En wat de slechte grond betreft: na het nemen van een grondmonster op de boerderij van de meest succesvolle lokale boer, John Atkinson, steeg Feenstra`s verbazing over de kwaliteit van de grond: na 15 centimeter boren stuitte ze al op de rotsachtige bodem.

(Mogelijk gemaakt door een beurs van het FondsBKVB, Amsterdam).